Projekty unijne
Projekt

EKOINBUD RENOWACJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dotacja na kapitał obrotowy Ekoinbud Renowacje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Celem projektu dofinansowanie kapitału obrotowego Ekoinbud Renowacje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z COVID-19.

Wartość projektu: 49 591,95 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 49 591,95 zł

Projekt

Firma Budowlana EKOINBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dotacja na kapitał obrotowy Firmy Budowlanej Ekoinbud spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej”.

Celem projektu dofinansowanie kapitału obrotowego Firmy Budowlanej Ekoinbud spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w związku z COVID-19.

Wartość projektu: 97 396,68 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 97 396,68 zł

Projekt

EKOINBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dotacja na kapitał obrotowy Ekoinbud spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Celem projektu dofinansowanie kapitału obrotowego Ekoinbud spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z COVID-19.

Wartość projektu: 122 912,64 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 122 912,64 zł

Projekt

EKOINBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie prefabrykowanych przegród drewnianych o podwyższonych właściwościach izolacyjnych z wypełnieniem z surowców odpadowych wraz z technologią ich wykonania”.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R nad opracowaniem produktu - prefabrykowanych, ekologicznych przegród ściennych, stropowych i dachowych opartych o szkielet drewniany z wypełnieniem z surowców odpadowych, przeznaczonych do budowy budynków jedno i wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej.

Wartość projektu: 7 039 837,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 749 206,25 zł

Projekt nr POIR.02.01.00-00-0132/15

„Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Prefabrykowanego Budownictwa Kubaturowego”

EKOINBUD Spółka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Prefabrykowanego Budownictwa Kubaturowego”.

Celem przedmiotowego projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym prowadzone będą prace B+R w obszarze budownictwa prefabrykowanego w celu przygotowania katalogu przegród zewnętrznych ściennych, dachowych oraz stropów wewnętrznych w różnych klasyfikacjach ogniowych REi.

Wartość projektu: 8.292.660,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3.640.680,00 zł

Projekt nr POIR.02.03.02-22-0005/16

Nazwa projektu: „Modułowy Budynek Hybrydowy EKOINBUD. Opracowanie znacząco ulepszonego produktu - inteligentnego, energooszczędnego budynku ze zdrowym mikroklimatem”

EKOINBUD Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Modułowy Budynek Hybrydowy EKOINBUD. Opracowanie znacząco ulepszonego produktu - inteligentnego, energooszczędnego budynku ze zdrowym mikroklimatem”.

Celem realizacji projektu jest zakup od jednostki naukowej usługi opracowania znacząco ulepszonego produktu - MODUŁOWY BUDYNEK HYBRYDOWY EKOINBUD - budynek inteligentny, energooszczędny, ze zdrowym mikroklimatem, przeznaczony do użytkowania jako dom mieszkalny lub budynek użyteczności publicznej. Rezultatem projektu będzie innowacyjne zestawienie konstrukcyjnych elementów kluczowego modułu [1] projektowanego budynku, wytwarzanych przez EKOINBUD - z pozostałymi modułami: modułem [2] fundamentowej płyty grzewczej LEGALETT, oraz modułami [3] hybrydowej instalacji grzewczo-wentylacyjnej budynku z wykorzystania OZE.

Wartość projektu: 487 080,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 316 080,00 zł