1
2
3
4
5
projekty unijneProjekt nr POIR.02.01.00-00-0132/15

„Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Prefabrykowanego  Budownictwa Kubaturowego”

EKOINBUD Spółka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Prefabrykowanego  Budownictwa Kubaturowego”.

Celem przedmiotowego projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym prowadzone będą prace B+R w obszarze budownictwa prefabrykowanego w celu przygotowania katalogu przegród zewnętrznych ściennych, dachowych oraz stropów wewnętrznych w różnych klasyfikacjach ogniowych REi.


Wartość projektu: 8.292.660,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3.640.680,00 złProjekt nr POIR.02.03.02-22-0005/16
 
Nazwa projektu:  „Modułowy Budynek Hybrydowy EKOINBUD.
Opracowanie znacząco ulepszonego produktu - inteligentnego, energooszczędnego budynku ze zdrowym mikroklimatem”
 
EKOINBUD Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Modułowy Budynek Hybrydowy EKOINBUD. Opracowanie znacząco ulepszonego produktu - inteligentnego, energooszczędnego budynku ze zdrowym mikroklimatem”
Celem realizacji projektu jest zakup od jednostki naukowej usługi opracowania znacząco ulepszonego produktu - MODUŁOWY BUDYNEK HYBRYDOWY EKOINBUD - budynek inteligentny, energooszczędny, ze zdrowym mikroklimatem, przeznaczony do użytkowania jako dom mieszkalny lub budynek użyteczności publicznej.
Rezultatem projektu będzie innowacyjne zestawienie konstrukcyjnych elementów kluczowego modułu [1] projektowanego budynku, wytwarzanych przez EKOINBUD - z pozostałymi modułami: modułem [2] fundamentowej płyty grzewczej LEGALETT, oraz modułami [3] hybrydowej instalacji grzewczo-wentylacyjnej budynku z wykorzystania OZE.
Wartość projektu: 487 080,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 316 080,00 zł


Copyright © Ekoinbud. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja esmetic.pl na zlecenie Ekoinbud.