PROJEKTY UNIJNE
EKOINBUD SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt: "Wprowadzenie nowego produktu i usługi do oferty firmy EKOINBUD"

Celem projektu jest wdrożenie nowych procesów w przedsiębiorstwie oraz rozszerzenie dotychczasowej oferty produktowo – usługowej i oraz rozszerzenie rynków zbytu. Dodatkowym elementem będzie zwiększenie potencjału zasobów ludzkich w postaci utworzenia nowych miejsc pracy oraz przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu obsługi nabytych maszyn.

Wartość projektu: 1.245.207,80 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 400.000,00 zł

PROJEKTY UNIJNE
PROJEKT NR POIR.02.01.00-00-0132/15

"Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Prefabrykowanego Budownictwa Kubaturowego"

EKOINBUD Spółka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Prefabrykowanego Budownictwa Kubaturowego”.

Celem przedmiotowego projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym prowadzone będą prace B+R w obszarze budownictwa prefabrykowanego w celu przygotowania katalogu przegród zewnętrznych ściennych, dachowych oraz stropów wewnętrznych w różnych klasyfikacjach ogniowych REi.

Wartość projektu: 8.292.660,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3.640.680,00 zł

PROJEKTY UNIJNE
PROJEKT NR POIR.02.03.02-22-0005/16

Nazwa projektu: "Modułowy Budynek Hybrydowy EKOINBUD. Opracowanie znacząco ulepszonego produktu - inteligentnego, energooszczędnego budynku ze zdrowym mikroklimatem"

EKOINBUD Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Modułowy Budynek Hybrydowy EKOINBUD. Opracowanie znacząco ulepszonego produktu - inteligentnego, energooszczędnego budynku ze zdrowym mikroklimatem".

Celem realizacji projektu jest zakup od jednostki naukowej usługi opracowania znacząco ulepszonego produktu - MODUŁOWY BUDYNEK HYBRYDOWY EKOINBUD - budynek inteligentny, energooszczędny, ze zdrowym mikroklimatem, przeznaczony do użytkowania jako dom mieszkalny lub budynek użyteczności publicznej. Rezultatem projektu będzie innowacyjne zestawienie konstrukcyjnych elementów kluczowego modułu [1] projektowanego budynku, wytwarzanych przez EKOINBUD - z pozostałymi modułami: modułem [2] fundamentowej płyty grzewczej LEGALETT, oraz modułami [3] hybrydowej instalacji grzewczo-wentylacyjnej budynku z wykorzystania OZE.

Wartość projektu: 487 080,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 316 080,00 zł