1
2
3
4
5
Budownictwo
Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście
20 marca 2012
Odnowiona Twierdza Wisłoujście.
Prace na twierdzy.
Twierdza w czasie renowacji.
W latach 2010 - 2011 Ekoinbud prowadził prace ratownicze twierdzy w Wisłoujściu - unikatowej fortyfikacji w skali europejskiej.
Twierdza Wisłoujście to jeden z niewielu dobrze zachowanych kompleksów nowożytnych fortyfikacji przybrzeżnych w Europie. Ze względu na opłakany stan techniczny mogła jeszcze do niedawna jedynie straszyć mieszkańców i turystów widokiem groźnych ceglanych bastionów i wznoszącą się ponad nimi wieżą, widocznych najlepiej od strony Nowego Portu i z pokładów statków Białej Floty.

Dzięki pracom ratowniczym odzyskała dawną świetność. Po wyremontowaniu, a właściwie uratowaniu przed zawaleniem murów kurtynowych i fosbrei Twierdzy Wisłoujście za tzw. fundusze norweskie w gdańskim zabytku militarnym rozpoczęto drugi etap prac ratowniczych – kompleksowy remont Bastionu Furta Wodna i Południowo- Wschodniego Fortu Carre.

Prace były ukierunkowane na ratowanie murów najbardziej narażonych na działanie Wisły. Były skomplikowane, ale mało widoczne, bo duża część z nich odbywała się pod wodą. Konserwacji poddano także kazamaty i mury zewnętrzne.

Uzupełniono ubytki w murze ceglanym z otworami strzelniczymi między Furtą Wodną a B astionem Południowo- Wschodnim oraz wewnątrz kazamatów. Oczyszczono posadzkę - unikatową, bo z cegieł ułożonych na boku i wzorzyście. Na suficie, pod warstwami farby, odkryto oryginalny kolor sklepienia.
Nasi partnerzy
Copyright © Ekoinbud. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja esmetic.pl na zlecenie Ekoinbud.