1
2
3
4
5
Budownictwo
Renowacja Bazyliki Archikatedralnej
19 marca 2012
Renowacja okien.
Konserwacja ławek.
Wiosną 2010 roku Ekoinbud zakończył prace konserwatorsko - budowlane w Bazylice Archikatedralnej p.w. Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie. 
Zakres prac prowadzonych pod nadzorem konserwatorskim obejmował:
• konserwację okien wraz z wymianą oszklenia na witrażowe,
• renowację i konserwację zespołu ławek i stalli kościelnych,
• konserwację barokowego portalu,
• konserwację rokokowego wyposażenia przedsionka,
• konserwację empory,
• konserwację kruchty północnej.

Prace objęły także czyszczenie i konserwację malowideł, uzupełnianie pęknięć i ubytków, renowację stolarki.

Dzięki renowacji bezcenne zabytki lśnią nowym blaskiem.
Nasi partnerzy
Copyright © Ekoinbud. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja esmetic.pl na zlecenie Ekoinbud.