1
2
3
4
5
Budownictwo
Odbudowa Piwnicy Romańskiej
17 marca 2012
Remont sklepień piwnicy.
Wykopaliska ujawniły liczne groby.
Zbrojenie stropu.
Prace rozbiórkowe.
Jesienia 2009 roku Ekoinbud prowadził odbudowę i konserwację unikatowej w skali kraju XIII - wiecznej romańskiej piwnicy, którą odkryto w trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych na Placu Dominikańskim w Gdańsku. 
Piwnica Romańska będzie składową skansenu archeologicznego dostępnego dla zwiedzających.

I etap prac w ramach odbudowy piwnicy romańskiej miał miejsce w 2009 roku i obejmował zarówno roboty budowlane, jak i konserwację.

Zakres prac budowlanych obejmował:
• inwentaryzację, konserwację i odbudowę brakujących fragmentów
fundamentów piwnicy romańskiej wraz z posadzką,
• zabezpieczenie i konserwację istniejących fragmentów murów
i reliktów sklepienia piwnicy,
• wydzielenie ścianą działową części podziemnej chłodni, przeznaczonej
na salę ekspozycyjną skansenu,
• wykonanie nowego stropu nad pomieszczeniem chłodni w części
eksploatowanej przez Kupców Dominikańskich w celu usunięcia
trudności komunikacyjnych w funkcjonowaniu zielonego
rynku na Placu Dominikańskim; otwarcie drogi komunikacyjnej
przy ścianie bocznej hali targowej.

Zakres prac konserwatorskich obejmował:
• badanie technologiczne cegieł i zapraw murarskich,
• dezynfekcję zawilgoconych murów,
• wzmocnienie osypujących się partii muru,
• wypełnienie pęknięć i rys w murach,
• oczyszczenie i odsalanie murów,
• uzupełnienie spoin i ubytków cegieł,
• odbudowę brakujących fragmentów fundamentów i murów.
Przed rozpoczęciem prac dokonano szeregu bardzo ostrożnych
rozbiórek, w tym istniejącego tymczasowego zadaszenia nad piwnicą,
fragmentów murów gotyckich, połowy stropu nad chłodnią
użytkowaną przez Kupców Dominikańskich, części ściany bocznej
murowanej chłodni i części płyty żelbetowej posadzki w tym pomieszczeniu.
Nasi partnerzy
Copyright © Ekoinbud. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja esmetic.pl na zlecenie Ekoinbud.