1
2
3
4
5
Budownictwo
Restauracja elewacji Żurawia Gdańskiego
1 stycznia 2012

Firma Ekoinbud odrestaurowała ceglane elewacje, detale kamieniarskie i drewniane Żurawia Gdańskiego - symbolu portowego miasta. 

Zakres prac obejmował wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich ceglanych elewacji, detali kamieniarskich i części drewnianej, a także prac konstrukcyjnych, wzmacniających drewnianą część wyciągu Żurawia Gdańskiego.
 
Podczas powojennej odbudowy zostały wykorzystane oryginalne cegły z ruin. W rezultacie tego na murach powstała bardzo widoczna mozaika historycznych nawarstwień o niekorzystnym wyglądzie. 

Celem prac było przywrócenie jednorodności i spójności elewacji tak w wymiarze technologicznym, jak i estetycznym, z zachowaniem obrazu nawarstwień historycznych. W efekcie zniwelowano kontrasty w kolorystyce i fakturze między partiami zabytkowymi i współczesnymi, bez fałszowania granic między nimi.

Uzupełniono i odnowiono części kamienne budowli, parapety i kartusz zegara słonecznego.

Bardzo poważną operacją było tzw. prostowanie Żurawia, który systematycznie pochylał się w kierunku Motławy. Przy pomocy systemu podnośników hydraulicznych, umieszczonych na różych poziomach specjalnie zbudowanej kratownicy, bez naruszenia drewnianej konstrukcji milimetr po milimetrze, w ciągu kilku godzin podniesiono słupy nożne dźwigu i podłożono pod nie nowe podkładki wyrównujące poziom budowli.

Wszystkie prace wykonywane były pod nadzorem Służb Konserwatorskich.
Nasi partnerzy
Copyright © Ekoinbud. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja esmetic.pl na zlecenie Ekoinbud.