1
2
3
4
5
Budownictwo
Odtworzono tynk budynku Akademii Morskiej
18 marca 2012
Przed remontem.
Po remoncie.
W 2008 Ekoinbud przeprowadził rewitalizacji elewacji południowej Akademii Morskiej w Gdyni. 
Założeniem prac związanych z wykonaniem nowych tynków była rekonstrukcja tynku oryginalnego z jego strukturą, fakturą i barwą oraz odtworzeniem „kwadrowania” tynkowanych płaszczyzn.

Po skuciu pierwotnych, bardzo zniszczonych i odspojonych tynków wykonano odgrzybienie i dezynfekcje muru. Wykonano wzmocnienia muru przez sklamrowanie spękań stalą nierdzewną, wypełniono pęknięcia i szczeliny zaprawami iniekcyjnymi. Nastepnie wykonano gruntowanie powierzchni.

Wykonano nowe tynki silikatowe z uwzględnieniem wszystkich zaleceń konserwatorskich. Wykonano izolację pionową budynku wraz z odtworzeniem cokołu oraz izolację balkonów i tarasów. Wymieniono opierzenia blacharskie na wykonane z blachy tytanowo-cynkowej.

Ocieplenie ściany basenu wykonano metodą „lekkamokra” poprzez docieplenie styropianem i położeniem tynków strukturalnych. W ramach powyższego zakresu wykonano rekonstrukcję
4 sztuk drzwi i pełną konserwację 5 sztuk drzwi wejściowych.

Prace zrealizowane były pod nadzorem Służb Konserwatorskich.
Nasi partnerzy
Copyright © Ekoinbud. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja esmetic.pl na zlecenie Ekoinbud.