1
2
3
4
5
Bieżące realizacje
Wybudowaliśmy żłobki modułowe w Gdańsku
17 lutego 2016
Gotowy żłobek na zewnątrz
Gotowy żłobek w środku
W trakcie budowy żłobka

Żłobki modułowe III - oddziałowe powstały w Gdańsku przy ul. Rogalińskiej i ul. Olsztyńskiej.

Budynek żłobka o powierzchni zabudowy 1.174 m2 składa się z 4 symetrycznych skrzydeł – trzy z nich to pomieszczenia przeznaczone dla dzieci, czwarte skrzydło to dział administracyjny i ciągi techniczno kuchenne. W centralnej części obiektu znajduje się atrium czyli sala o podwyższonym suficie, pełniąca funkcję auli, miejsca spotkań i występów. Stworzona przez architektów minimalistyczna bryła budynku, pozbawiona jest zbędnych elementów dekoracyjnych. Wyrazu dodaje jej skośny dach, któremu nadano cechy ramy, otaczającej i zamykającej elewacje frontowe kolejnych skrzydeł obiektu. Dodatkowo, frontowa elewacja każdego ze skrzydeł pomalowana została innym kolorem. Tworzy to podział budynku na sekcje – oddziały dla poszczególnych kategorii wiekowych, a budynek staje się bardziej przyjazny dzieciom. Teren wokół żłobka (pow. działki 5.529 m2) został zagospodarowany – zamontowano plac zabaw, wykonano parking wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Budynek żłobka wykonany został w nowoczesnej, energooszczędnej i przyjaznej dla środowiska technologii budowy, z gotowych paneli ściennych, stropowych oraz dachowych o wysokich parametrach izolacyjnych, co przełoży się na niskie koszty utrzymania i eksploatacji. Proces prefabrykacji w zakładzie produkcyjnym, umożliwił dostarczenie na teren budowy gotowych już elementów, zaizolowanych, zabezpieczonych, wyposażonych w przepusty instalacyjne, a nawet w stolarkę okienną i drzwiową. Ułatwiło to znacząco montaż budynku i znacznie skróciło proces realizacji. Dodatkowo, materiały użyte do budowy, są produktami pochodzenia naturalnego, dzięki czemu są zdrowe i bezpieczne, nie tylko w trakcie montażu, ale przede wszystkim w okresie użytkowania obiektu.

Nasi partnerzy
Copyright © Ekoinbud. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja esmetic.pl na zlecenie Ekoinbud.