1
2
3
4
5
Bieżące realizacje
Remont elewacji Pałacyku Krasińskich
15 lutego 2016
Pałacyk po remoncie
Fragment elewacji
Elewacja przed remontem

Wykonaliśmy remont elewacji Pałacyku Krasińskich w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w ramach projektu pn." Zwiększenie dostępności do kultury - rozwój oferty kulturalnej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - Etap V".

Celem inwestycji było przywrócenie właściwego wyglądu budynku pałacu, powiązanych elementów architektonicznych, oraz wybranych pomników i kamiennych mebli ogrodowych, usunięcie zagrożeń spowodowanych stanem niektórych elementów i zakonserwowanie powierzchni murów i kamieni dla zwiększenia ochrony przed procesami korozyjnymi.

Opinogórski pałacyk powstawał w pierwszej połowie XIX wieku i prawdopodobnie stanął na zrębach jakiegoś dawnego budynku. W XIX wieku modne było tzw. oblekanie  budowli w „kostium gotycki”, czyli nadawanie istniejącym zabudowaniom cech architektury średniowiecznej. Prawdopodobnie tego dokonano na polecenie Wincentego Krasińskiego w Opinogórze. Powstała niewielka, lekka budowla o ostrołukowych oknach z pomieszczeniami zdobionymi pięknymi sztukateriami. Znajdujący się przed budynkiem mur nadał pałacykowi obronny charakter. Stąd wzięło się używane wobec budowli określenie „zameczek”. Ta perełka polskiego neogotyku  była prezentem ślubnym generała Krasińskiego dla Zygmunta i Elżbiety ( Elizy ) z Branickich.  Oficjalnie pałacyk przekazano  młodej parze latem 1843 roku.  Dwa lata później, prawdopodobnie na polecenie Elizy, rozbudowano zameczek, powiększając go o  dwa salony od strony północnej. Wiadomo, że budynek pełnił pierwotnie funkcję pawilonu ogrodowego. Był bowiem usytuowany w parku, na zapleczu zamieszkiwanego na co dzień dworu. Zameczek  stanowił atrakcję w okresie lata,  wtedy przyjmowano w nim  gości. Po śmierci Zygmunta, tj. po roku 1859,  budynek ulegał stopniowemu zniszczeniu. W latach siedemdziesiątych XIX wieku przeprowadzono  pierwszy duży remont. Natomiast w roku 1894 dokonano  przebudowy obiektu wg projektu Józefa Hussa. Dobudowano wtedy ryzalit od strony wschodniej, portyk przed wejściem zwieńczono schodkowym szczytem, podniesiono dach i przykryto wieżę dachem namiotowym. W czasie I wojny światowej w Opinogórze miały miejsce ciężkie walki niemiecko – rosyjskie. Wtedy pałacyk został poważnie zniszczony. W dwudziestoleciu międzywojennym pokryto budynek dachem i wstawiono okna. Były to jednak prowizoryczne zabezpieczenia, a II wojna światowa dokonała dzieła zniszczenia, podobnie jak lata powojenne. Działania mające na celu zrekonstruowanie pałacyku podjęto w końcu lat pięćdziesiątych. W roku 1958 rozpoczęto odbudowę zameczku. Dokonano wtedy rekonstrukcji obiektu   przywracając mu pierwotny charakter. W roku 1961 otwarto w nim Muzeum Romantyzmu.

Nasi partnerzy
Copyright © Ekoinbud. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja esmetic.pl na zlecenie Ekoinbud.