1
2
3
4
5
Bieżące realizacje
Informacja o realizacji projektu
2 sierpnia 2013
EKOINBUD Sp. z o.o. pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Wdrożenie technologii wytwarzania panelowych elementów ściennych zewnętrznych absorbujących energię słoneczną”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl):

Oś priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3: Kredyt technologiczny

Numer wniosku:  POIG.04.03.00-00-B63/12

 

Instytucje zaangażowane:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
  • Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)
  • Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl)
Nasi partnerzy
Copyright © Ekoinbud. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja esmetic.pl na zlecenie Ekoinbud.